Poèmes (bilingues)

Traduits de l’estonien par Antoine Chalvin

MUST TOMAT

Nagu rohelised embrüod
olid need avamaa tomatid,
mis õde pani maal aknale küpsema.

Mõned pisemad tõmbusid tasa elutervelt
kollaseks, aga kõige suurem, mu lemmik,
hakkas minema otse pruuniks.

Ühel õhtul, kui peeti pidu,
nägin teda jälle, ja tomat
lõi punaselt kumama.

Silitasin Laatsarust: võimas!
Ajanoole murdja: toorus-surm-küpsus,
seda tsüklit tahaksin osata!

Järgmisel hommikul oli tomati
päiksepoolne külg süsimust.
Laatsarus oli käinud kuradile.

LA TOMATE NOIRE

Ces tomates que ma sœur avait mises
à mûrir près de la fenêtre à la campagne
ressemblaient à des embryons verts.

Quelques petites, comme il convient, prenaient lentement
une couleur jaune, mais la plus grosse, ma préférée,
s’orientait tout droit vers le brun.

Un soir de fête je la revis,
et la tomate
émit une lueur rouge.

Je caressai Lazare : incroyable !
Elle avait brisé la flèche du temps : verdeur-mort-maturité,
j’aimerais connaître ce cycle !

Le lendemain la tomate 
était noire du côté du soleil.
Lazare était allé au diable.


VÄIKE AFGANISTAN

USA väed alustasid pealetungi
Afganistanis Helmandi provintsis.
Tema luurib marketis ringi,
leiab, et maasikad on mädad.

„Mõõgahoop“ Talibani vastu:
„Et Afganistan ei kujutaks endast rahvusvahelist ohtu“
Tema laob korvi pudeleid.
Tema peale ei mõtle eriti keegi.

Mitte keegi ei karda temast
rahvusvahelist ega ka siseriiklikku ohtu.
Mitte keegi, mitte keegi. Noor isa
purjetab muretult mööda ostukäru ja lapsega.

4000 merejalaväelast. Vorste on laotud lingile.
Palju vorste ja inimesi, kes ei mõtle,
et tema hinges elab samuti Taliban:
kujutlus inimlikust õnnest.

Kunagi toetas CIA Talibani.
Kunagi tekitati temas õnnekujutlus.
Teda peetakse ohutuks ja praegu
ta kassapidajale tõesti naeratab.

PETIT AFGHANISTAN

Les troupes américaines ont lancé une attaque
en Afghanistan dans la province de Helmand.
Lui, il fouine au marché
et trouve que les fraises sont pourries.

«Opération coup de poing» contre les talibans :
«Pour que l’Afghanistan ne représente plus un danger pour le monde»
Lui, il entasse des bouteilles dans son panier.
À lui, nul ne pense vraiment.

Personne ne craint qu’il constitue
un danger international ni même national.
Personne, personne. Un jeune père
passe tranquillement devant lui avec caddie et enfant.

4000 fusiliers marins. Des saucissons sont accrochés à la poignée.
Beaucoup de saucissons et beaucoup de gens, qui ne pensent pas
qu’au fond de lui habite aussi un taliban:
une conception du bonheur humain.

Autrefois la CIA soutenait les talibans.
Autrefois on a fait naître en lui l’idée du bonheur.
On le croit inoffensif et en effet à présent
il sourit à la caissière.


LUULETAJA VISKLEB

Liibanoni poetess
viskus juuste lehvides
kõhuli põrandale.
Ta roomas, roomas,
rääkis majakatustest,
pommide vilinast,
mundritest, metallist.
Banaanipuudega, ütles ta,
tuleb rääkida sosinal.
Ta karjatas ja roomas,
roomas, roomas.
„Ennäe,“ mõtles eestlane.
„Ennäe, ennäe, ennäe.“

LA POÉTESSE GESTICULE

Une poétesse libanaise,
cheveux flottant au vent, 
s’est jetée par terre à plat-ventre.
Elle a rampé, rampé,
a parlé des toits des maisons,
du sifflement des bombes,
des uniformes et du métal.
Avec les bananiers, disait-elle,
il faut parler en chuchotant.
Elle poussait des cris et rampait,
rampait, rampait.
« Eh bien », se dit l’Estonienne.
« Eh bien, eh bien, eh bien. »


SOLDAT: ROMANTILINE KEELEKÄSITUS

Igal aastal surevat paarkümmend keelt.
Meie oma elab meid kõiki siin üle,
kukume vananedes keelekehal
küljest nagu surnud rakud.
Aga kui keel viimaks kokku kuivab: 
teame küll, et enamasti on viimane rakk,
paki viimane kaart eit või ätt,
ent kas poleks uhke mõelda,
keeldearmunuil kokku leppida,
et viimane kõneleja on kaunis, nõtke 
noormees, lõhnastatud, valge žabooga,
mis saab kirkalt veriseks?

LE SOLDAT : VISION ROMANTIQUE DE LA LANGUE

On dit que chaque année une vingtaine de langues meurent.
La nôtre, ici, vivra plus longtemps que nous tous :
en vieillissant nous nous détacherons du corps de la langue,
nous tomberons comme des cellules mortes.
Quand une langue finit par se dessécher,
nous savons bien que la dernière cellule, la dernière carte du paquet
est le plus souvent un vieux ou une vieille.
Mais ne serait-il pas beau de se dire,
les amoureux de la langue ne pourraient-ils pas décider
que le dernier locuteur sera
un séduisant et gracieux jeune homme parfumé, avec un jabot blanc
qui se couvrira d’un sang brillant ?


ASBEST

Ah et juba lapsena?
Hüppasid, 
ja eterniidivirn pragises?
Sinised tennised, valge krüsotiil.
Nägin suurendust,
kuidas 10-mikromeetrine kiud
tungib hingamisteedesse.
Eterniiditükk
oli mängult suitsukala? 
Näksisite
nagu pärispattu?
Nagu hea ja kurja tundmise puud:
tegelikult ei tunne ju midagi,
aru ei saa suurt millestki,
10μm, räpastes pükstes ehitaja,
aimuta inimese agoonia, 
20 või 40 aastat, pleuranaastud, mesotelioom,
sidekoestunud kops.
Jah, igal aastal justkui õitseb sirel
ja mõnikord suur kirg.
Kiud laskub väga aeglaselt
ja nähtamatult nagu tulevik:
asbest on vägev allegooria.
Oh, mis sa vihastad!
Näe, siin on mu uus lemmikvein.
Ma ostan. Teeme õhtul klaasikese.

AMIANTE

Ah bon, déjà enfant ?
Tu sautais
en faisant craquer la pile de fibrociment ?
Tennis bleues et chrysotile blanc.
J’ai vu un agrandissement
d’une fibre de dix microns
pénétrant dans les voies respiratoires.
Dans vos jeux un morceau de fibrociment
vous tenait lieu de poisson fumé ?
Vous le croquiez
comme le péché originel ?
Comme l’arbre de la connaissance du bien et du mal :
en réalité on ne connaît rien,
on ne comprend pas grand-chose,
dix microns, un ouvrier du bâtiment en pantalon sale,
agonie inconsciente d’un homme,
vingt ou quarante ans, plaques pleurales, mésothéliome,
fibrose pulmonaire.
Oui, chaque année le lilas semble fleurir,
et parfois une grande passion.
La fibre descend très lentement,
invisible comme l’avenir :
l’amiante est une puissante allégorie.
Oh ! à quoi bon t’énerver ?
Regarde, c’est mon nouveau vin préféré.
Je l’achète. Ce soir nous boirons un petit coup. 


meie tulime siis
kui veri enam ei voolanud
karjeid enam ei kostnud
suitsu ei tõusnud
õhk polnud enam tolmust paks
haavad olid puhastatud
kannatanu seisis jälle püsti
polnud enam nakkusohtlik
ja tegi enda üle nalja
tulime siis sõpradena
sest olime ka enne kriisi
olnud sõbrad-tuttavad
joonud liitreid punast veini
söönud imelist omatehtud leiba
rääkinud nietzschest augustinusest 
ja isegi tillichist
me olime need
kes tulevad hiljem
mitte ainult ekskursioonile
vaid ka oma sõbrakätt andma
vana siirast ja sooja
naljagi sai jälle tehtud

nous sommes arrivés
quand le sang ne coulait plus
il n’y avait plus de cris
plus de fumée
l’air n’était plus chargé de poussière
les blessures avaient été nettoyées
la victime était de nouveau debout
elle n’était plus contagieuse
et plaisantait sur son propre sort
nous sommes donc arrivés en amis
car nous nous connaissions déjà
avant la crise
nous avions bu ensemble des litres de vin rouge
mangé un merveilleux pain maison
parlé de nietzsche et de saint augustin
et même de tillich
nous étions ceux
qui arrivent plus tard
pas seulement pour une excursion
mais pour tendre une main amie
ancienne sincère et chaude
et nous avons pu de nouveau
échanger des plaisanteries


SIGA    

Raadiost kuulsin:
siga käinud muiste maja ümber
ja söönud inimese sitta.
Kosunud sellest, saanud lapsed.
Inimene löönud sea maha ja söönud ära.
Pärast sööki läinud jälle 
kuhugi tare lähistele võssa.
Sea lapsed tundnud lõhna,
läinud võssa sööma.
Ja nii edasi.

Siis tulnud välja, et ajalugu on spiraal.
Juurte juurde naastes
võtnud siga kaasa 
hulga peenemaid riistu
ja artikuleeritumaid hoiakuid. 

LE COCHON

Entendu à la radio :
il était une fois une truie 
qui tournait autour d’une maison
et mangeait les excréments des humains.
Après avoir engraissé, elle eut des petits.
Un homme la tua, la mangea.
Puis, après le repas, alla vaquer à ses besoins
dans les broussailles près de la ferme.
Les petits porcelets, ayant senti l’odeur,
s’en furent à leur tour manger dans les broussailles.
Et ainsi de suite.

Il apparut alors que l’histoire est une spirale.
En retournant à ses racines,
le cochon avait pris avec lui
des outils beaucoup plus raffinés
et des positions plus articulées.


ATEENA KOERAD

Plákas, Akropoli ümbruses,
muudest kantidest rääkimata,
longib ja magab neid ohtrasti.
Suured, malbed, viisakad koerad.

Koolilapse õhinaga 
tõlgime tuttavat sügavat keelt,
mina teen koertest pilti:
kollastest, valgetest, mustadest.

„Mitte ühtegi pisikest pole.“
Sa lööd särama justkui teadlane:
„Väikesed on kõik juba surnud!“
Sinised silmad on elevil.

Mandel oli kunagi mürgine,
hernes imetillukene,
inimene väike verejanuline kränn!
Või kuidas?

Oleme oma eellastest suuremad.
Ja me kaks – iseäranis viisakad.
„Miskit melanhoolset 
on neis ellujäänud penides.“

„Kenad koerad sõid teised ära?“
Istume ja sööme õhtust
küünikute mälestuseks (ikka nende õigete)
ja viisakate koerte terviseks.

LES CHIENS D’ATHÈNES

À Pláka, tout près de l’Acropole,
sans parler des autres quartiers,
ils sont nombreux à clopiner ou à dormir,
les grands chiens doux et aimables.

Avec un zèle d’écolier nous traduisons
cette langue familière et profonde,
je prends les chiens en photo :
des jaunes, des blancs, des noirs.

«Aucun de ces chiens n’est petit.»
Tu rayonnes comme un scientifique :
«Les petits sont déjà tous morts !»
Et tes yeux bleus exultent.

Autrefois les amandes étaient toxiques,
les pois, minuscules,
et l’homme, un nabot assoiffé de sang !
N’est-ce pas ?

Nous sommes plus grands que nos ancêtres.
Et nous deux : particulièrement aimables.
«Il y a dans ces chiens survivants
quelque chose de mélancolique.»

«Les jolis chiens auraient-ils mangé les autres ?»
Nous nous asseyons et dînons
à la mémoire des cyniques (les vrais)
et à la santé des chiens aimables.


DOONOR                               

Väikeses raamatupoes
supermarketi katuse all
kinki otsides
tuli tagasi loll komme kiskuda
hammastega küünte ümbert nahka.
Võtsin kätte ungari luule antoloogia
ja rebisin parema pöidla verele.
Poleks nii ohtrat sadu arvanud,
aga Sandor Weöresi pildile 
jäi jäme punane jälg.
Kohkusin, panin raamatu käest
ja võtsin kiiresti teise. Mihhail Lotmani
« Pistriku talvekarje ». Brodsky tekstile
jätsin tänutäheks laia läraka.
Mõned raamatud olid mul olemas,
näiteks Bourdieu ja Geertz, 
ja Huizinga Akadeemias ja Sartre 
vanas Loomingu Raamatukogus.
Aga kõigile neile tahtsin ma jätta mälestust.
Must, valge ja punane. Punane, valge ja must.
Nagu mõne Aasia riigi lipp.
Siis mõtlesin, miks mitte märgistada ka jutukaid,
sest verd mul jätkus ja kade ma polnud.
Hingestatud, verised näod.
Ühel hetkel näis, et müüja nohiseb.
Mulle meenus kingitus,
ja nii ma lahkusin,
oma vere eest tasu nõudmata.
Selle vähese vere valasin ma kultuuri eest.
Aga oleksin valanud ehk rohkem,
kui oleks palutud.

DON DE SANG

Je cherchais un cadeau
dans une petite librairie
sous le toit d’un centre commercial,
quand m’est revenue l’imbécile habitude
d’arracher avec mes dents la peau près de mes ongles.
J’ai pris en main une anthologie de la poésie hongroise
et j’ai rongé mon pouce droit jusqu’au sang.
Je ne m’attendais pas à un tel écoulement :
sur la photo de Sándor Weöres
s’est imprimée une épaisse trace rouge.
Effrayée, j’ai lâché le livre
pour en prendre aussitôt un autre. Le cri d’hiver
du faucon
, par Mihhail Lotman. En signe de gratitude
j’ai laissé une large tache sur un poème de Brodsky.
J’avais chez moi quelques livres,
par exemple Bourdieu et Geertz,
et Huizinga, et Sartre.
Sur chacun d’eux j’ai voulu laisser un souvenir.
Noir, blanc, rouge. Rouge, blanc, noir.
Comme le drapeau de quelque pays d’Asie.
Puis je me suis dit : 
pourquoi ne pas marquer aussi les romans ?
J’avais encore du sang et je n’en étais pas avare.
Visages expressifs, sanguinolents.
À un moment, il m’a semblé qu’une vendeuse marmonnait.
Je me suis souvenue du cadeau
et je suis partie
sans réclamer le paiement de mon sang.
J’avais versé quelques gouttes pour la culture.
Mais j’aurais pu en verser davantage
si on me l’avait demandé. 


Ukrainlannast põetaja
seisab Itaalia Alpide väikelinnas
pargis magnooliate all.
On talv, rihma otsas kargleb
vana valge karvane koer.
Äkki hakkab ehmatavalt 
valjusti lööma kirikukell.
Väike valge koer 
hakkab haukuma,
ägedalt ja kõõksudes,
õhus aimdub rabandust.
Kirik ei jäta järele,
koer samuti mitte.
Õuduse amplituud suureneb.
Loom ja kirik
rebivad võidu
südamete rütme.
Keegi ei pane veel midagi tähele
pargis magnooliate all.
On on on on on on on

Dans une petite ville des Alpes italiennes
une infirmière ukrainienne
se tient dans un parc sous les magnolias.
C’est l’hiver, au bout d’une laisse s’agite
un vieux chien blanc au poil touffu.
Soudain la cloche de l’église
fait entendre des coups puissants et terrifiants.
Le petit chien blanc
se met à aboyer
furieusement en hoquetant,
à deux doigts de la crise cardiaque.
L’église ne s’arrête pas,
le chien non plus.
L’amplitude de l’horreur ne cesse de croître.
L’animal et l’église
rivalisent,
forçant le rythme de leur cœur.
Dans le parc, sous les magnolias,
personne n’a encore rien remarqué.
Ça y est ça y est ça y est


PÖÖRDUMATUSELIBLIKAS  

‘jälle’ on suur sõna.
aegamisi ja kiiresti
jälle

jälle rõõmustavad raadios
mehed, et nad on õigel teel
ja räägivad tsüklilisest ajast

õige tee ringleb, minagi tunnen
rannas ära noored nahad ja
« et si tu n’existais pas, » laulab valjuhääldi

mehed raadios räägivad kõige seotusest
kõigega, üks ütleb kõlavalt: liblikaefekt
ma tõstan tiivad

hea une annab tsükliline aeg
sest sellest unest usutakse end virguvat
ja jälle

ma rapsan tiivaga
head mehed raadios hakkavad köhima
ma lehvitan laiemalt ja tõuseb tuul

mehed köhivad kõõksudes, eeter mässab
laevad ja suplejad upuvad, viimane uni 
tuleb tormine ja hall

mõelgem sõnast, mida polnud varem olnud
ta oli nüüd
ja nüüd teda enam pole

LE PAPILLON DE L’IRRÉVERSIBILITÉ

« encore » est un grand mot.
lentement et rapidement
encore

encore à la radio des hommes se réjouissent
d’être sur la bonne voie
ils parlent de la nature cyclique du temps

la bonne voie décrit un cercle, moi aussi
je reconnais les peaux jeunes sur la plage
un haut-parleur chante « et si tu n’existais pas »

les hommes à la radio disent que tout
est lié à tout, l’un d’eux lâche le mot : l’effet papillon
j’ouvre mes ailes

le temps cyclique procure un bon sommeil
car de ce sommeil on pense qu’on se réveillera
toujours et encore

j’agite une aile
les hommes à la radio commencent à tousser
je déploie plus largement mes ailes et le vent se lève

les hommes toussent en hoquetant, les ondes se révoltent
navires et nageurs se noient, le dernier sommeil
sera plein de grisaille et de tempête

pensons à ce mot qui n’avait jamais existé
il était là à l’instant
et il n’y est plus


ALIENATSIOON

kas te magaksite reformierakondlasega?
jah – ei – võib-olla
mis küsimus see isegi on
muidugi korjas ta ka ühe sellise
ööklubist üles, viis pärast autoga koju,
tema ju jõi ainult tomatimahla,
klaasrõduga uude korterisse mustakal, 
guugel ütles, et kelle ta koju viis,
oli hiljuti ühe väiksema linna
reformierakonna aktivist
noh, liikus meeldivalt ja hingas ja tundis
põhja-itaaliat
oli seal suusatanud
isegi brauliot oli joonud
ahastus võib tappa ja üksindus
muidugi mitte metafoorselt, vaid keemiliselt
mida tähendab “ehmatav vaimusugulus”?
pista see endale perse, sa kuradi muna
mida tähendab solidaarsuse punane lipp
kui sa mu kõnele vastad 
teiste kuuldes nagu surnu põis
mis häält see ka ei teeks
jah vahel ta mõtleb
et lähedus see oleks vägev imperatiiv
üksikul saarel, kus peale tema
oleks vaid üks ellujäänu
ei mingit põgenemist, pigem võitlus
ja siis veel see kujutlus
kuidas mõne muu tähesüsteemi planeedil
pärast pikka elutut ekslemist võõras valguses
näeks ta sisalikku
mis sest et kõigusoojane
ikkagi liikuvate silmade ja suuga
sellele kohtumisele mõeldes
tulevad pisarad silma

ALIÉNATION

coucheriez-vous avec un membre du parti de la réforme ?
oui – non – peut-être
quelle drôle de question
évidemment elle en a ramassé un
dans une boîte de nuit et l’a ramené chez lui en voiture
(car elle n’avait bu que du jus de tomate),
un appartement tout neuf avec un balcon de verre,
sur google elle a lu qu’il avait été récemment
dans une petite ville
un activiste du parti de la réforme
bon, il bougeait et respirait agréablement, connaissait
l’italie du nord
où il avait fait du ski
avait même bu du braulio
le désespoir tue, et la solitude aussi
pas métaphoriquement bien sûr, mais chimiquement
que signifient les mots « étonnantes affinités mentales » ?
tu peux te les fourrer dans le cul, espèce de lavette
que signifie le drapeau rouge de la solidarité
si tu réponds devant les autres à mes appels
comme la vessie d’un homme mort
quel que soit le son qui puisse en sortir
oui, parfois elle se dit 
que l’intimité serait un puissant impératif
sur une île déserte où il n’y aurait à part elle
qu’un seul survivant
point de fuite, mais une lutte
et puis aussi cette vision
sur une planète d’un autre système solaire
après une longue et morne errance dans une lumière étrangère
elle aperçoit un lézard
peu importe que ce soit un animal à sang froid
au moins ses pupilles et sa bouche remuent
en pensant à cette rencontre
les larmes lui viennent aux yeux


ENSÜÜMID

Päike põletas, varsti pidid
õlad minema tulipunaseks.
“Teate,” ütles ta, “meid seeditakse praegu.
Kurja Jumala seedeensüümid 
kääritavad meid, maomahlad lagundavad,
ja me jääme vanemaks. Kui Jumal ei tekkinud
koos maailmaga, vaid oli juba enne,
saabki ta olla kuri. Elusloodus 
hoiab ta seedimist korras, oleme kiudained. 
Kui toitained,
elekter, mõtted, seoste energia
on kehast kätte saadud,
kukub see maha nagu Jumala junn.
See pärast öeldaksegi: annab, võtab – 
nagu linnukene, olete näinud kajakaid?
Ja meie nutame.
Peaksime saama šokolaadiks,
millest välja tuleb vähe,
saama üleni vaimseteks, 
nagu öeldakse, tünga tegema.”

ENZYMES

Le soleil tapait fort, bientôt
les épaules deviendraient écarlates.
«Vous savez, dit-il, on est en train de nous digérer.
Les enzymes digestives du Dieu méchant
nous font fermenter, son suc gastrique nous dégrade
et nous vieillissons. Si Dieu ne s’est pas formé
avec le monde, mais existait déjà avant lui,
il peut très bien être méchant. La nature vivante
entretient sa digestion. Nous sommes des fibres.
Quand les nutriments,
l’électricité, les pensées, l’énergie de nos liaisons
ont été extraits de notre corps,
celui-ci tombe par terre comme le caca de Dieu.
Voilà pourquoi on dit : il a donné, il a repris –
comme un oiseau, vous avez vu les goélands ?
Et nous pleurons.
Nous devrions devenir du chocolat,
dont il ne sort que peu de choses,
devenir entièrement spirituels,
pour le rouler dans la farine, comme on dit.»


ELEVANDID PÄRAST SURMA

heledas aias
keegi möödub
tema püüab varjata, mida ta teeb
paksude õitega sireli all
nii
nüüd klikib ta edasi
uppunud elevandi pilte
meeletu käntsakas surma
rihmade otsas, tagurpidi
ripakil lont, kolmnurkne suu
heatahtlik nägu, paarkümmend kilo
surnud südant, rohi, vesi, volvo tõstuk
nüüd näeb ta
kuidas kõigist peaksid saama pärast surma
elevandid
keha peaks surmahetkel
suureks plahvatama, mass kuuskümmend korda kasvama
kannatanud kehad
maksavad kätte, mateeria osatab
hinge olematust 
mässab elavate privileegide vastu 
iga sekund puhkevad uued surnud elevandid
üleelusuuruses elutud lihamäed
väärtused väärtused väärtused 
maailm täitub üha suuremate kärakatega
iga järgmine surnu on eelmisest suurem
nüüd me hakkame mõtlema –
naabri aias kukub miski
ämber või kastekann
võpatades klikib ta foto varjule 

LES ÉLÉPHANTS APRÈS LA MORT

dans le jardin clair
quelqu’un passe
lui essaie de dissimuler ce qu’il fait
sous le lilas aux fleurs épaisses
bien
maintenant il peut continuer de cliquer
sur les photos d’un éléphant noyé
énorme bloc de mort
accroché à des lanières, renversé
la trompe pendante, la bouche en triangle
un gentil visage, un cœur sans vie
d’une vingtaine de kilos, l’herbe, l’eau, une grue volvo
maintenant il comprend
que chacun après sa mort 
devrait devenir un éléphant
le corps à l’instant du décès
devrait gonfler subitement, devenir
soixante fois plus lourd
les corps violentés
se vengent, la matière mime
l’inexistence de l’âme
s’insurge contre les privilèges des vivants
à chaque seconde de nouveaux éléphants morts
deviennent des tas de chair inerte plus grands que nature
valeurs valeurs valeurs
le monde se remplit de blocs de plus en plus gros
chaque nouveau mort est plus grand que le précédent
à présent nous commençons à réfléchir —
dans le jardin du voisin un objet tombe
un seau ou un arrosoir
il sursaute et d’un clic fait disparaître la photo.


TUUL (OBLOMOVI LAULUD I)

milline tuul 
kusagil soojeneb
õhurõhk muutub 
molekulid kerkivad sööstavad
see on seesama õhk 
seesama atmosfäär kuigi hädisem
loomeinimesed 
seisavad näoga tuule poole
plakatil juuksed lehvimas
tuul vana jama
nagu nooruke heauskne avangard
marss tundmatusse mille me 
oleme kohe kõik juba ammu
läbi näinud
nätsutades kulunud 
aunimetust uued tuuled (pluralis maiestatis)
jaa tuul kolistab alternatiivselt 
garaažis nagu rott 
kannab põrgus paolot ja francescat
küünilise nõdrameelse käsi
raputab kaleidoskoopi
paiskab vanad tükid laiali
tohutu ebamugavus
vana kuuri katuseplekk
lendab kõrri
päevavarju roots
läbi rindkere
auto merre kus mõlemad
väikesed vihased armunud upuvad
see on mõistagi muutus
aga mitte midagi uut
arutult ümber paiknedes
panevad vanad asjad
kaelasooned valutama
tuul ei tee meid targemaks
vanajumala lalin 
elu glossolaalia
universumi hälin
olemise hääl
õnnis on tuulevaikus
oma pahaendelisuses

LE VENT (CHANSONS D’OBLOMOV I)

quel vent
l’air se réchauffe quelque part
la pression change
les molécules se soulèvent se précipitent
c’est le même air
la même atmosphère mais plus misérable
les créateurs
se tiennent face au vent
sur l’affiche les cheveux flottants
le vent ce vieux problème
est comme une jeune avant-garde crédule
une marche vers l’inconnu que
nous avons tous percé à jour
depuis déjà longtemps
en mâchouillant ce titre honorifique usé
les vents nouveaux (pluralis maiestatis)
oui le vent fait du tapage à contre-courant
dans le garage comme un rat
il porte en enfer paolo et francesca
la main d’un fou cynique
agite un kaléïdoscope
disperse au loin les vieux morceaux
immense malaise
le toit en tôle de la vieille remise
s’envole et s’enfonce dans une gorge
la tige d’un parasol
dans une cage thoracique
et une voiture dans la mer où les deux
petits amoureux hargneux se noient
c’est certes un changement
mais rien de bien nouveau
en se redisposant de façon absurde 
les vieilles choses
nous donnent le torticolis
le vent ne nous rend pas plus sages
babillage du bon Dieu
glossolalie de l’existence
gémissement de l’univers
voix de l’être
béni soit le calme plat
et son mauvais augure


LUGU NÄHTAMATUST KÄEST

Ühel päeval hakkas 
taevast verd sadama:
keegi olevat hammustanud
Nähtamatut Kätt,
suurt regulaatorit. 
Kes see siis oli:
vana kooli revolutsionäär?
Usklik usukukutaja?
Lootusrikas Frankenstein?

Toitev veri voolas,
kaebavad kõrid said rohkelt.
Verienergiat, -käkke, -veskeid,
-mootoreid muudkui tuli.
Pangloss tahtis midagi hüüda,
ent ta suu oli 
magusat verd täis.

Siis hakkas veri
klompi kiskuma.
Taevas selgis ja paistis kõle,
ja mõned rääkisid,
et Kätt polnud olnudki,
ja veri, mis voolas,
ei tulnudki taevast.

HISTOIRE DE LA MAIN INVISIBLE

Un jour du haut du ciel
il se mit à tomber du sang :
quelqu’un paraît-il avait mordu
la Main Invisible,
le grand régulateur.
Qui donc avait fait cela ?
Un révolutionnaire de la vieille école ?
Un croyant déboulonneur de croyances ?
Un Frankenstein plein d’espérances ?

Le sang nourricier coulait,
les gosiers gémissants en recevaient en abondance.
De l’énergie sanguine, du boudin, des moulins à sang,
des moteurs à sang, il en tombait toujours plus.
Pangloss voulut crier quelque chose,
mais sa bouche était
pleine de sang délicieux.

Alors le sang
se mit à coaguler.
Le ciel s’éclaircit, devint sinistre,
certains déclarèrent
que la Main n’avait jamais existé
et que ce sang qui avait coulé
ne venait pas du ciel.


EX MOTU 

Ja ma nägingi, kuidas on hing.
Mööda roosat lastebasseini
sõitis tuule käes kaks palli.
Suur, läbipaistev, lilleline rannapall
ja väike kummist gloobus.
Suur pall ajas väikest taga
nagu emane isast; sihikindlalt, 
suureliselt ja kiuslikult 
seilasid nad mööda basseini.
Tuli välja, et hinged on olemas,
need on pallihinged, ja algpõhjus 
on palli algpõhjus,
ja ma nägin, et see hea on.
Ükskord auklike ja räsituina pidid
nad minema palliparadiisi,
sest aegade lõpul 
saab lunastatud isegi
vana lötsakas korvpallinahk,
mis luurab spordiplatsil pingi all.

EX MOTU

Je vis alors ce qu’était l’âme.
Dans la piscine gonflable rose
deux ballons dérivaient au vent.
Un grand ballon de plage, transparent et fleuri,
et une petite balle en caoutchouc.
Le grand poursuivait le petit
comme une femelle poursuit un mâle.
Obstinément, fièrement, cruellement
ils naviguaient dans la piscine.
Il m’apparut alors que les âmes existaient,
c’étaient des âmes-ballons, et la cause première
était la cause première du ballon,
et je vis que cela était bon.
Un jour, percées et déchirées,
elles devaient monter au paradis des ballons,
car à la fin des temps
la rédemption sauvera même
ce vieux ballon de basket tout mou
tapi sous un banc du terrain de sport.


KUNSTI LÜHILUGU

Peggy Guggenheimi muuseumi 
palavas aias Veneetsias
seisab Anish Kapoori skulptuur,
tumehall graniidist tahukas.

Halli graniidi sisse on raiutud 
kaks nõgusat sõõri,
mis on lihvitud
siledaks ja süsimustaks.

Tumepruun mees heledas särgis,
võimalik, et Kapoori kaasmaalane,
küsib, kas see on peegel.
« Maagia. Meister, ma ütlen. »

Mees vaatab end nõgusast sõõrist:
kaugelt paistab nägu laiem,
totakas, ja lähedalt pisem.
Ta hakkab naerma ja torgib veel.

« Näe! Näe. » Ta vangutab pead, 
naerab ja koogutab 
suurte sõõride ees.
Lõpuks tõsineb ja pöördub.

« See ajab südame pahaks.
Pea hakkab ringi käima.
See ajab oksele, boahhh! » 
Ja siis ta läheb.

BRÈVE HISTOIRE DE L’ART

À Venise dans le jardin brûlant
du musée Guggenheim
se dresse une statue d’Anish Kapoor,
un gros bloc de granit gris foncé.

Dans la pierre grise sont taillés
deux cercles creux
que le polissage a rendu
lisses et noirs comme la suie.

Un homme à la peau foncée en chemise claire,
peut-être un compatriote de Kapoor,
demande s’il s’agit d’un miroir.
«C’est de la magie. Quel maître !»

Il se regarde dans le cercle creux :
de loin son visage a l’air plus large,
un peu ridicule, et de près plus petit.
Il se met à rire et insiste.

«Ça alors !» Il hoche la tête,
se balance en riant
devant les grands cercles.
Redevient enfin sérieux et fait demi-tour.

«Ça donne mal au cœur.
J’ai la tête qui tourne.
J’ai envie de vomir, beeuuurk !»
Puis il s’en va.